O podjetju

Podjetje EKO Plastkom d.o.o. se ukvarja s predelavo odpadnih nagrobnih sveč, katere so v preteklosti predstavljale velik okoljski problem, saj so se odlagale na odlagališčih. 

 
EKO Plastkom d.o.o. s pravno obliko družbe z omejeno odgovornostjo je bilo ustanovljeno v letu 2011, s proizvodnjo pa je pričelo delovati meseca avgusta 2012.
 
Z namenom, da bo naša predelava čim bolje organizirana smo se povezali z družbo Saubermacher Slovenija, ki s svojim znanjem in izkušnjami lahko to delo opravi najbolje, kar je podjetje že večkrat dokazalo tudi pri drugih vrstah odpadkov. Naš največji partner pa je družba FINAKOS, ki je tudi največji investitor obrata.
 
Naše podjetje ponuja celovite storitve na področju sortiranja in predelave odpadnih nagrobnih sveč. S pomočjo najsodobnejše tehnologije na tem področju, strokovno in okolju prijazno poskrbimo za predelavo plastičnih odpadnih nagrobnih sveč, ostale vrste sveč pa ustrezno izločimo in predamo zbiralcem za nadaljnjo predelavo.
 
Odpadne nagrobne sveče predelamo v uporabno surovino, in poskrbimo, da se pridobljeni materiali vrnejo nazaj v proizvodnjo.
 
Podjetje ima pogodbo z podjetjem Saubermacher Slovenija d.o.o. in dolgoročno pogodbo s shemo PRONS d.o.o., od katerih pridobiva odpadne nagrobne sveče, katere predela in pridobljene materiale, prodaja na trgu.
 
Nadaljnje usmeritve podjetja so predvsem okrepiti razvojno raziskovalne možnosti pri iskanju novih postopkov in tehnologij, ki so okolju prijazne in ekonomsko opravičljive. 
 
Z 9 redno zaposlenimi zaposlenimi je naše podjetje, sposobno slediti in se prilagajati spremembam tako v domačem kot tudi v svetovnem merilu. S svojo odprtostjo se vedno soočamo z novimi izzivi, saj lahko le tako zadovoljimo želje in potrebe naših odjemalcev, ki si poleg kvalitete proizvodov želijo tudi, prijetno in zdravo okolje, v katerem živijo, zato v našem podjetju posvečamo veliko pozornosti varovanju in ohranjanju le-tega.

Prepričani smo, da lahko z znanjem dosežemo zastavljene cilje, zato smo vedno pripravljeni razvijati kreativni način mišljenja in nenehno odkrivati nove priložnosti. Neprestano sistematično izobraževanje proizvodnih delavcev in usposobljenih strokovnjakov nam pomaga, da gremo lažje v korak z razvojem v svetu, kar se odraža tako v naših izdelkih kot tudi v celotnem sistemu poslovanja. 
 
V podjetju je glavno vodilo zadovoljen odjemalec, kar pa dosegamo s kvalitetnimi produkti in storitvami na področju odpadnih sveč.
 
Podjetje ima sedež na lokaciji Ul. Rada Pušenjaka 1, 9240 Ljutomer. Na tem naslovu je zraven proizvodnih prostorov, tudi skladiščni objekt, kjer se izvajajo vse dejavnosti podjetja. Lokacija je zelo primerna in ima številne prednosti in priložnosti, saj je podjetje v industrijski coni. Zraven je cesta in je tako omogočen nemoten prihod in odhod industrijskih vozil, ravno tako pa je dovolj veliko in urejeno parkirišče za prihod poslovnih partnerjev in obiskovalcev.
 
Predelava odpadnih sveč predstavlja naš edini proizvodni program. V naši predelavi, ki je podprta z lastnim razvojem v sodelovanju z Nemškim proizvajalcem opreme strojno predelamo plastične pvc odpadne sveče, ostale sveče pa izločimo v sortirnici ter jih predamo v nadaljnjo predelavo. Gre za novost na področju predelave sveč, oprema je popolnoma avtomatizirana, predelava je okolju prijazna, brez negativnih vplivov na okolje.
 
Zaradi različnih vrst sveč imamo urejeno sortirnico, ki je eden od pomembnejših elementov naše predelave. V njej izločimo sveče iz stekla in keramike, sveče iz PP, PET, embalažo od svetilnega olja ter papirnate sveče, ki za našo strojno predelavo niso primerne. Izločijo se tudi elektronske sveče, katere nato ročno razstavimo in pridobljene frakcije (elektronski moduli, baterije) predamo ustreznim zbiralcem v nadaljnjo predelavo, PVC plastika pa gre v našo strojno predelavo.
 
Eko Plastkom bo v prihodnje nadalje vlagal v posodobitev proizvodnih naprav ter v izboljšanje delovnega in bivalnega okolja. Osnovni cilj je, da podjetje še nadalje predeluje odpadke in ohranja njegov image, zadovoljevanje potreb odjemalcev, stalne izboljšave, nadaljnjo izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih.