Vizija

Postati uspešno in prepoznavno podjetje med predelovalci odpadkov, ter vodilni predelovalec odpadnih nagrobnih sveč pri nas.

 

 

Poslanstvo

Podjetje Eko Plastkom d.o.o., želi s svojimi proizvodi in storitvami na področju odpadkov zadovoljevati vse potrebe svojih odjemalcev, postati priznan predelovalec odpadnih sveč in s tem zmanjšati onesnaženost okolja.

Zavedamo se, da bomo ambiciozne, a hkrati realno, zastavljene cilje dosegli le, če bomo gojili svoje poslanstvo biti moderno, dinamično in hitro prilagodljivo podjetje, ki je sposobno zaznati in zadovoljiti potrebe trgov in odjemalcev ter biti partner okolju v katerem deluje.