Katere sekundarne surovine izločimo
IZLOČIMO KOVINE
IZLOČIMO STEKLOIZLOČIMO PLASTIKO